Uluslararası Projeler

1- Effective Use of the E-POSTL by Student-Teachers of English- EFUESTE

(Erasmus+ KA2)

Anabilim Dalımızdan katkıda bulunanlar:
​Prof. Dr. İsmail Hakkı Mirici (Proje Koordinatörü)
Assoc. Prof. Dr. İsmail Hakkı Erten (Araştırmacı)
Ufuk Balaman (Gerçekleştirme Görevlisi)
Kadriye Aksoy (Katılımcı)
Funda Ölmez (Katılımcı)
Nurdan Kavaklı (Katılımcı)


Anabilim dalımız öğretim üyelerinden Prof. Dr. İsmail Hakkı MİRİCİ'nin koordinatörlüğünde, Letonya, Polonya, Hırvatistan ve Slovakya ortaklığında yürütülen (2014-2016) 'Effective Use of the E-POSTL by Student-Teachers of English- EFUESTE', Avrupa komisyonu tarafından desteklenen bir projedir. Daha fazla bilgi almak için lütfen //www.efueste.com/ adresini ziyaret ediniz. 
2- Video Enhanced Observation - VEO

(Erasmus+ KA2)

Contibutors from the department:
Assist. Prof. Dr. Olcay Sert (Project Partner)
Ufuk Balaman (Research Assistant)

Dr. Olcay Sert of our department and HUMAN Research Centre are proud partners of VEO EUROPA - Erasmus+ KA2 Strategic Partnership Project Consortium funded by European Union. VEO (Video Enhanced Observation) is an innovative mobile application that helps teachers, mentors, and teacher educators to create effective observation, feedback, and evaluation practices. VEO is changing the way teacher education is done in the world, and we are very happy to contribute to this game changer app. Visit project website to see the partnering institutions and further information about the project.
3- Parallel Worlds? Early Foreign Language Teaching and Teacher Education
in Denmark and Turkey

(Funded by Danish National Agency for Science Technology and Innovation)

Contributors from the Department:
Assist. Prof. Dr. Olcay Sert (Project Partner)
Ufuk Balaman (Researcher)

Anabilim dalımız öğretim elemanlarını araştırma katkılarıyla, HUMAN Araştırma Merkezi katılımıyla, Danimarka'nın bilim otoritesi kurumunca desteklenen proje Türkiye ve Danimarka'daki Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi'ni uygulamalarını karşılaştırarak, ortak çıktılar üretmeye hedeflemektedir.