Hacettepe ELT
Akademik Kadro
  • Yönetim

Prof. Dr. Nuray ALAGÖZLÜ
(Anabilim Dalı Başkanı)
nurayalagozlu@gmail.com
CV

 

 

  • Öğretim Üyeleri 

Prof. Dr. İsmail Hakkı MİRİCİ
hakkimirici@gmail.com
CV 
 

 

 


Prof. Dr. Nuray ALAGÖZLÜ

(Anabilim Dalı Başkanı)
nurayalagozlu@gmail.com

CV

 

 

Prof. Dr. Hacer Hande UYSAL
uysalhande@yahoo.com
CV

 

 

 

Doç. Dr. Ufuk BALAMAN
ubalaman@gmail.com

ORCID ID &AVESİS

 

 


   Dr. Öğretim Üyesi İsmail Fırat ALTAY 
   ifaltay@hacettepe.edu.tr
   AVESİS & ORCID ID

 

 

 


Dr. Öğretim Üyesi Hatice ERGÜL 
hatice.ergul@me.com

AVESİS


 

 

Dr. Öğretim Üyesi Nilüfer CAN DAŞKIN
can_nilufer@yahoo.com

ORCID ID & AVESIS

 

 

 

 

  • Öğretim Görevlileri


Öğr. Gör. Özlem KHAN
ozlem.khan@hacettepe.edu.tr
AVESİS & CV
 


 

  • Araştırma Görevlileri


Şeniz YILMAZ
sy.senizyilmaz@gmail.com
ORCID ID

 

 

 

Fatma Büşra YILDIRIM
f.busra.yildirim@gmail.com 

CV

 

 


Ramazan YETKİN
ryetkinn@gmail.com
ORCID ID

 

 


  Semih EKİN
  ekinsemih@gmail.com

  ORCID ID

 


 

 

Hilal GÜNEŞ
hilaly.metu@gmail.com

RESEARCHGATE

 

 


Fatma BADEM KORKMAZ

fatmabadem04@gmail.com

                           

 

           

                 

Berna ATABERK

bernataberk@gmail.com

CV

 

 

  • Emekli Öğretim Üyeleri

Prof. Dr. Mehmet DEMİREZEN

Prof. Dr. İsmail Hakkı ERTEN

Doç. Dr. Hüseyin ÖZ

 

  • İdari Personel

Songül ŞENLİ
Gül TOPAK
Gültaze AKKAN
Ali ÖZGER