Akademik Kadro
  • Yönetim

Prof. Dr. İsmail Hakkı ERTEN
(Anabilim Dalı Başkanı)
iherten@hacettepe.edu.tr
ORCID ID & AVESİS
 

  • Öğretim Üyeleri 

 

Prof. Dr. İsmail Hakkı ERTEN
(Anabilim Dalı Başkanı)
iherten@hacettepe.edu.tr
ORCID ID & AVESİSProf. Dr. Nuray ALAGÖZLÜ
nurayalagozlu@gmail.com
CV Doç. Dr. Hüseyin ÖZ                                                         

İletişim                                                                                               

Mail:  hoz@hacettepe.edu.tr
Telefon: +90-312-297-85-75 /126

AVESİS & ORCID ID & Scopus Author ID 

 


Doç. Dr. Hacer Hande UYSAL
uysalhande@yahoo.com
CV

 

 
Dr. Öğretim Üyesi İsmail Fırat ALTAY 
ifaltay@hacettepe.edu.tr
AVESİS & ORCID ID

Dr. Öğretim Üyesi Hatice ERGÜL 
hatice.ergul@me.com

AVESİS


 

Dr. Öğretim Üyesi Ufuk BALAMAN
ubalaman@gmail.com

ORCID ID &AVESİS

 

 


Dr. Öğretim Üyesi Nilüfer CAN DAŞKIN
can_nilufer@yahoo.com

ORCID ID & AVESIS

 

 

  • Öğretim Görevlileri


Öğr. Gör. Özlem KHAN
ozlem.khan@hacettepe.edu.tr
AVESİS & CV
 


 

  • Araştırma Görevlileri
Şeniz YILMAZ
sy.senizyilmaz@gmail.com
ORCID ID

 


Fatma Büşra YILDIRIM
f.busra.yildirim@gmail.com 

CV

 

 


Sümeyra BAĞATUR
sumeyra.bagatur@hacettepe.edu.tr

ORCID ID & CVRamazan YETKİN
ryetkinn@gmail.com
ORCID ID

 Semih EKİN
ekinsemih@gmail.com

ORCID ID
 


Hilal GÜNEŞ
hilaly.metu@gmail.com

RESEARCHGATE

 

 

   


Fatma BADEM

fatmabadem04@gmail.com

                           

                                   

 

  • Emekli Öğretim Üyeleri

Prof. Dr. Mehmet DEMİREZEN

Prof. Dr. İsmail Hakkı MİRİCİ

 

  • İdari Personel

Songül ŞENLİ
Gül TOPAK
Gültaze AKKAN
Ali ÖZGER

 

 

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi B-Blok 
İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı 
06800 Beytepe Ankara