Hacettepe ELT
Hazırlığı güz dönem sonu itibariyle geçip anabilim dalımıza kayıt hakkı kazanan ve akademik danışmanı Arş. Gör. Semih Ekin olarak atanan öğrenci listesine ulaşmak için tıklayınız.